Friday, May 22, 2009

Tiada Duanya..

Ya Allah!
Tunjukkanlah akan daku sebagaimana mereka yang telah engkau tunjukkan..
Dan berilah kesihatan kepadaku sebagaimana mereka yang telah engkau berikan kesihatan..
Dan peliharalah daku sebagaimana orang yang telah engkau peliharakan..
Dan berilah keberkatan bagiku pada apa-apa yang engkau kurniakan..
Dan selamatkanlah aku dari bahaya kejahatan yang engkau telah tentukan..
Maka sesungguhnya Engkau yang menghukum bukan yang di hukum..
Maka sesungguhnya tidak hina orang yang engkau pimpin..
Dan tidak mulia orang yang engkau memusuhinya..
Maha suci engkau wahai Tuhan kami dan Maha Tinggi Engkau..
Maka bagi Engkau segala pujian di atas yang Engkau hukumnya..
Ku memohon ampun dari Engkau dan aku bertaubat kepada Mu
Dan semoga Engkau mencurahkan rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami, Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya…
Amin..

No comments:

Post a Comment